Zmena termínu vývozov KO od 1.7.2023

Na základe dohovoru so zberovou spoločnosťou pre efektívne riešenie zberu odpadov z dôvodu uzávierky cestnej komunikácie, dochádza od 1.7.2023 k zmene vývozných dní.
Vývozným dňom bude každá nepárna streda, prvý vývoz bude 19.7.2023 vzhľadom k tomu že posledný vývoz za mesiac jún bude 30.6.2023.