Výkup papiera 16.9.2021

Vo štvrtok 16.09.2021 sa uskutoční mobilný výkup papiera formou výmeny za hygienické potreby Harmasan. Výkup sa uskutoční nasledovne: od 16.00 hodiny – pred Požiarnou zbrojnicou od 16.15 hodiny – v Doline pri moste od 16.30 hodiny – na križovatke pri Nezábudke od 16.45 hodiny – pred bývalým bufetom od 17.00 hodine – na moste pri cintoríne Papier je potrebné zviazať, balíky nesmú obsahovať kartón ani lepenku. Zber sa bude realizovať za každého počasia.

Prerušenie dodávky elektrickej energie

SSE – D oznamuje občanom, že dňa 19. 07. 2021 (pondelok) v čase  08.30 – 15.30 bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadenia distribučnej sústavy.Bez elektrickej energie budú rodinné domy súpisné čísla: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55, 57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,110,220,221,230, bytové domy 240 a 241