Informácie k otvoreniu ZŠ s MŠ Tekovská Breznica

Na základe manuálu MŠVVaŠ SR  z 08. 03. 2021 „Návrat detí do škôl 2021“, podľa rozhodnutia obce Tekovská Breznica ako zriaďovateľa Základnej školy s materskou školou Tekovská Breznica, podľa odporúčania RÚVZ Žiar nad Hronom, podľa výsledkov posledného testovania v obci Tekovská Breznica a podľa zváženia súčasnej pandemickej situácie bolo rozhodnuté nasledovne: v základnej škole na:I. stupni – 1. až 4. ročníku bude od pondelka 15. marca 2021 prebiehať prezenčné vzdelávanie,II. stupni – 5. až 9. ročníku bude naďalej prebiehať dištančné vzdelávanie, nástup žiakov sa posúva, materská škola bude v prevádzke (zberná trieda nebude v prevádzke), školský klub detí bude v prevádzke (ranný ŠKD nebude v prevádzke), školská jedáleň bude...

COVID-19 – výsledky testovania, marec 2021 (I)

V sobotu, 6.marca 2021, bolo screeningové testovanie na COVID-19.Otestovaných bolo 217 ľudí, z toho 156 s trvalým a prechodným pobytom v našej obci a 61 mimo obce.  Pozitívne boli 2 osoby, 1 s trvalým pobytom v našej obci a 1 mimo obec. Percento pozitivity je 0,92%. Testovanie bude pokračovať aj cez tento víkend. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu aj v našej obci naďalej vyzývame všetkých občanov, nielen tých, ktorí sa zúčastňujú testovania, aby dodržiavali všetky epidemiologické opatrenia, najmä to najzákladnejšie – R O R – ruky, odstup, rúško a dodržiavali zákaz zhromažďovania. Tiež upozorňujeme na nové opatrenia, ktoré platia od  03.03.2021,...

COVID-19 – testovanie, marec 2021 (I)

Vážení občania,oznamujeme Vám, že  screeningové testovanie obyvateľov na COVID-19, sa bude konať v našej obci Orovnica : v sobotu, 6. marca 2021 v čase: od 07:00 do 12:00 hod.,  od 13:00 do 15:30 hod.posledný odber bude vykonaný o 15:15 hod.obedňajšia prestávka je od 12:00 do 13:00 hod.                          na  odbernom mieste: Orovnica –  kultúrny dom – sála –  interiér Upozorňujeme Vás, že dospelí musia mať pri sebe občiansky preukaz, deti vo veku do 15 rokov preukaz poistenca v opačnom prípade nebudú pripustení k testovaniu. Opakovane dávame možnosť sa objednať na čas. Občania, ktorí budú objednaní, budú otestovaní prednostne, ostatní budú musieť čakať v rade. Žiadame občanov, aby boli tolerantní  a uprednostnili...