COVID-19 – testovanie, marec 2021 (I)

Vážení občania,oznamujeme Vám, že  screeningové testovanie obyvateľov na COVID-19, sa bude konať v našej obci Orovnica : v sobotu, 6. marca 2021 v čase: od 07:00 do 12:00 hod.,  od 13:00 do 15:30 hod.posledný odber bude vykonaný o 15:15 hod.obedňajšia prestávka je od 12:00 do 13:00 hod.                          na  odbernom mieste: Orovnica –  kultúrny dom – sála –  interiér Upozorňujeme Vás, že dospelí musia mať pri sebe občiansky preukaz, deti vo veku do 15 rokov preukaz poistenca v opačnom prípade nebudú pripustení k testovaniu. Opakovane dávame možnosť sa objednať na čas. Občania, ktorí budú objednaní, budú otestovaní prednostne, ostatní budú musieť čakať v rade. Žiadame občanov, aby boli tolerantní  a uprednostnili...

COVID-19 – výsledky testovania, február 2021 (IV)

V sobotu 27.02.2021 bolo screeningové testovanie na COVID-19.Celkom bolo otestovaných 217 ľudí, z toho 73 % (158) s trvalým a prechodným pobytom v našej obci, 27 % (59) z okolia. Celkom boli 4 pozitívne osoby, všetci s trvalým pobytom z našej obce, čo je na počet otestovaných 1,84 %. Ak prepočítame pozitivitu na počet otestovaných občanov z našej obce, tak percento pozitivity je 2,54 %. Screeningové testovanie na COVID-19 bude aj tento víkend, presný dátum a čas testovania bude oznámený v priebehu utorka – 02.03.2021.